Zakres działań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie realizuje działania w zakresie:

  • pomocy społecznej
  • świadczeń rodzinnych
  • funduszu alimentacyjnego
  • programu "Rodzina 500 plus"
  • programu "Za życiem"
  • Karty Dużej Rodziny
  • dodatków mieszkaniowych i energetycznych
  • stypendiów i zasiłków socjalnych
  • wydawania zaświadczeń do Programu "Czyste Powietrze"