Zakres działań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie realizuje działania w zakresie:

  • pomocy społecznej
  • świadczeń rodzinnych
  • funduszu alimentacyjnego
  • programu Rodzina 500 plus
  • Karty Dużej Rodziny
  • dodatków mieszkaniowych i energetycznych
  • stypendiów i zasiłków socjalnych