Sprawozdania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie

 

Sprawozdania jednostki za 2020 rok zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod następującymi linkami:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

Sprawozdania jednostki za 2019 rok zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod następującymi linkami:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

Sprawozdania jednostki za 2018 rok zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod następującymi linkami:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"