Administrator

Informacje dotyczące dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Kategoria: