Administrator
Kategoria:

W związku z rozbudową Fabryki Pronar w Siemiatyczach, do końca bieżącego roku planowane jest zatrudnienie 200 nowych pracowników na stanowiskach: spawacz, lakiernik, operator CNC, ślusarz - mechanik, ślusarz - operator krawędziarki, operator wypalarki laserowej, operator robota spawalniczego, magazynier, elektromechanik, frezer/tokarz, ślusarz.

Szczegółowe informacje na zamieszczonym poniżej materiałach graficznych.

Czytaj więcej: Oferta pracy w Siemiatyczach
Administrator
Kategoria:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Konstantynów, jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Tym samym wcześniejszy komunikat z dnia 26.10.2021 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia jest nieaktualny.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej.
 
Administrator
Kategoria:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Konstantynów.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Szczegółowe informacje wraz zasadami korzystania z wody z wodociągu znajdują się w załączonym komunikacie
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Zakład Usług Wodnych
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie
ul. Lubartowska 4a

tel.  83 355 20 06

KOMUNIKAT (pdf)

Administrator
Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Konstantynowie informuje, iż zamierza przystąpić do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Cele Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)      osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a)      o stopniu znacznym lub

b)      o stopniu umiarkowanym albo

c)      traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Czytaj więcej: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022
Administrator
Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Konstantynowie informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi:

a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Czytaj więcej: Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022
Administrator
Kategoria:

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!

Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki:

  • nie stosuje się do obowiązujących zaleceń!,
  • nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych!,
  • lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych!,
  • nie zachowuje dystansu społecznego!,
  • a przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych!
Czytaj więcej: Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Administrator
Kategoria:

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”. "Lubelskie bez barier" to projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Czytaj więcej: Lubelskie bez barier
Administrator
Kategoria:

Od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04. Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia. Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.

Czytaj więcej: Telefon Zaufania Młodych
Administrator
Kategoria:

 

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Konstantynowie zakończył dystrybucję żywności z Podprogramu 2020 -  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

Rozdysponowano 8 ton 623 kg żywności. Z pomocy skorzystało 204 beneficjentów. Wydano 1000 szt. paczek. Z warsztatów edukacyjnych skorzystało 20 beneficjentów.